Betingelser for foreninger - historiske ændringer

Første version 22. februar 2018

ForeningOnline blev lanceret med de oprindelige betingelser for oprettelse af forening.

Ændringer foretaget 31. oktober 2021

ForeningOnline har ændret betalingsudbyder. Det er sket for fortsat at kunne modtage betalinger via kreditkort.

Overskriften er blevet ændret

Betingelser for oprettelse af foreningforeninger

Begrundelse: Overskriften er mere dækkende for omfanget af betingelserne.

Afsnittet "Omfang" er tilføjet:

Denne side beskriver de nyeste betingelser for foreninger. Det gælder både for oprettelse af nye foreninger, samt den fortsatte drift af eksisterende foreninger.

Begrundelse: Der var behov for en beskrivelse af betingelsernes omfang.

I afsnittet "Udveksling af data med tredjepart" er der foretaget følgende ændring:

ForeningOnline udveksler data med YourpayFreepay, som et led i betaling med kort og lignende elektroniske betalingsformer. Data overføres til YourpayFreepay via en krypteret forbindelse.

Begrundelse: Udskriftning af betalingsudbyder

I afsnittet "Ændring af betingelser" er der foretaget følgende ændring:

ForeningOnline kan til en hver tid ændre nærværende betingelser. Besked om ændring af betingelserne vil blive fremsendt til den e-mail, der er registreret for foreningen, 30 dage forud for ændringernes ikrafttrædelse. Foreningen kan, såfremt der sker ændringer i betingelserne vælge at opsige samarbejdet med ForeningOnline. Der kan i tilfælde af ydre omstændigheder blive tale om en hurtigere ændring - hvis det er for at sikre den fortsatte drift af ForeningOnline.

Begrundelse: Ligesom denne ændring i betningelserne, så kan det gøres nødvendigt at ændre betingelserne med hurtigere varsel.

Notationer

Tekst: Tekst, der er tilføjet til betingelserne
Tekst: Tekst, der er slettet fra betingelserne

Tilbage til forsiden Vis gældende betingelser