Betingelser for brug - historiske ændringer

Første version 22. februar 2018

ForeningOnline blev lanceret med de oprindelige betingelser for brug.

Ændringer foretaget 31. oktober 2021

ForeningOnline har ændret betalingsudbyder. Det er sket for fortsat at kunne modtage betalinger via kreditkort.

I afsnittet "Udveksling af data med tredjepart" er der foretaget følgende ændring:

ForeningOnline udveksler data med YourpayFreepay, som et led i betaling med kort og lignende elektroniske betalingsformer. Data overføres til YourpayFreepay via en krypteret forbindelse.

Begrundelse: Udskriftning af betalingsudbyder

I afsnittet "Ændring af betingelser" er der foretaget følgende ændring:

ForeningOnline kan til en hver tid ændre nærværende betingelser. Besked om ændring af betingelserne vil blive fremsendttil alle brugere 30 dage forud for ændringernes ikrafttrædelse. Der kan i tilfælde af ydre omstændigheder blive tale om en hurtigere ændring - hvis det er for at sikre den fortsatte drift af ForeningOnline.

Begrundelse: Ligesom denne ændring i betningelserne, så kan det gøres nødvendigt at ændre betingelserne med hurtigere varsel.

Notationer

Tekst: Tekst, der er tilføjet til betingelserne
Tekst: Tekst, der er slettet fra betingelserne

Tilbage til forsiden Vis gældende betingelser